vzw armentekort

De strijd tegen de armoede is nog lang niet gestreden, integendeel. De beleidsmaatregelen en de bestaande hulpverlening volstaan niet om deze onaanvaardbare armoede de wereld uit te helpen. 


Het goede nieuws is dat er 420.000 mensen in relatieve rijkdom leven in Antwerpen. Hiervan werken er 12.000 in de sociale sector. Zoals de situatie er vandaag uitziet zorgen deze hulpverleners voor thuislozen, kansarmen en mensen die onder de armoedegrens leven. Zij zijn tewerkgesteld bij het OCMW, CAW, of één van de tachtig andere sociale organisaties in Antwerpen. Deze hulp betreft huisvesting, voedsel, inkomen, gezondheid, diverse begeleiding en tewerkstelling. Echter, ook de professionele hulpverleners moeten met minder middelen steeds meer doen. Hierdoor is er vaak (te) weinig ruimte voor het warme, menselijke contact. 


 Professor Tine Van Regenmortel stelt dat armen hun situatie wel op eigen kracht kunnen overbruggen op voorwaarde dat de samenleving hiervoor de juiste voorwaarden creëert. Mensen die nu in kansarmoede leven kunnen zichzelf bevrijden en de kracht daartoe kan alleen uit zichzelf komen. Hiervoor mobiliseert ATK 5000 veerkrachtige burgers in een pedagogisch gedreven empowerment proces. Vanuit deze context engageert ArmenTeKort zich om mee te zoeken naar een structurele oplossing voor kansarmoede.

website
Schermafbeelding 2021-11-03 om 18.11.47
yamina_krossa_en_damya_laoui-24_1

VUB - Yamina Krossa fonds

In april van dit jaar lanceerde de Vrije Universiteit Brussel samen met Yamina Krossa, een nieuw fonds voor borstkankeronderzoek, het‘VUB–YaminaKrossaFonds’. 


Met de middelen zal in eerste instantie het fundamenteel borstkankeronderzoek van VIB-VUB’er Damya Laoui gefinancierd worden.


Biomedisch wetenschapper Damya Laoui (1985) van de Vrije Universiteit Brussel werd onlangs uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2018. 


De jonge onderzoekster ontving de prijs onder andere vanwege haar originele onderzoekinsteek. Laoui ontwikkelt een vaccin dat patiënten met kanker moet beschermen tegen uitzaaiingen van hun tumor. Dit vaccin is gebaseerd op immuuncellen die zich in de tumor bevinden. Laoui hoopt binnen een paar jaar te kunnen beginnen met klinische studies waarbij het vaccin voor het eerst op mensen kan worden getest. Deze klinische studies kosten erg veel geld. Via de opbrengst van het 3de Lenteconcert kunnen wij en u ons steentje bijdragen.

The happy Feminist

Schenk alle Antwerpse scholieren (16-18j)  “We moeten allemaal feminist zijn” van Chimamanda Ngozi Adichie.


Van de gelijkwaardigheid tussen alle mensen is de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen de hoeksteen. 


“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS” zo heet het meeslepende pamflet van de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie. 


Ze vertelt met humor over haar eigen opgroeien, hoe ze bewust werd van de voor allen nadelige verschillen tussen jongens en meisjes en hoe dat later weerslag heeft op hun wederzijdse levenskansen. 


In 2016 werd dit boekje gratis uitgedeeld aan alle Zweedse 16-18 jarige scholieren. 


De vereniging ‘The Happy Feminist’ wil dit schitterend initiatief herhalen in het Antwerpse. Er werd al met succes een try-out georganiseerd in 5 Antwerpse scholen van diverse types, waar de boekjes werden gebruikt tijdens de lessen moraal, godsdienst, nederlands en engels. 


Ondertussen lobbyen we bij de onderwijsorganisaties van het Vrij onderwijs, het GO!, de Steinerschool, de Antwerpse stadsscholen en de Provincie Antwerpen om hun schouders mee onder dit project te zetten. 


Vandaag kloppen we aan bij u. Wil je er mee voor zorgen dat dit boekje en haar boodschap van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw verder verspreid geraakt ? Wij kunnen alle hulp en ideeën goed gebruiken. 


De opbrengst van het 2de Lenteconcert wordt gebruikt voor de aankoop van een eerste lading boekjes, die in de provincie Antwerpen zullen verdeeld worden. 


Op 18 oktober 2018 organiseren we een ‘Colloquium over Feminisme’ voor geïnteresseerden en leerkrachten die met de boekjes in de scholen aan de slag willen gaan.

5b2eb8dea4603503cdfc1f841469e9c2
logo_recht-op_300-188

vzw recht-op

Recht-op is erkend door de Vlaamse gemeenschap als ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Concreet hebben de verenigingen ‘waar armen het woord nemen’, als hoofdopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede, het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede (en te veranderen in functie van armoedebestrijding). Recht-Op strijdt samen met mensen in armoede voor een samenleving zonder uitsluiting. Bij Recht-Op wordt er gefocust op de kracht van de mensen die in armoede leven. Zij leveren dagelijks een strijd tegen de uitsluiting. Zij zijn de deskundigen om deze uitsluitingsmechanismen bloot te leggen en veranderingsvoorstellen te formuleren voor een structurele verbetering.

website
winkelmandje
winkelmandje is leeg
0